Bezpečnostní informace

Obecné upozornění

Každý spotřebitel musí dodržovat bezpečnostní doporučení.

Norma ČSN EN 15494 (650121) určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Povinné bezpečnostní informace 

Volitelné bezpečnostní informace